Raport z przeprowadzenia konsultacji projektu dokumentu pn. "Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego miasta Grudziądza"

W dniach od 25 listopada 2021 r. do 30 grudnia 2021 r. Wydział Komunikacji Społecznej przeprowadził z mieszkańcami konsultacje projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego miasta Grudziądza”. Raport z przeprowadzonych konsultacji znajduje się w załączeniu.