Raport z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego

W dniach od 29 listopada 2021 r. do 12 grudnia 2021 r. Wydział Komunikacji Społecznej przeprowadził z mieszkańcami konsultacje projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego. Raport z przeprowadzonych konsultacji znajduje się w załączeniu.